Tagarchief: gezondheid

Woord v/d Week – COCOONVACCINATIE

Cocoonvaccinatie

Sinds het midden van de jaren negentig stijgt het aantal gevallen van kinkhoest, een zeer besmettelijke infectieziekte die wordt gekenmerkt door hevige hoestbuien.

Voor pasgeboren baby’s kan de ziekte levensbedreigend zijn. Omdat de baby’s pas na acht weken gevaccineerd worden, zijn ze vóór die leeftijd niet volledig beschermd.

Daarom wordt cocoonvaccinatie aanbevolen: de vaccinatie van alle volwassenen in de nabije omgeving van zuigelingen.

 

Bron: Taallink 300

http://www.taaltelefoon.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kinderen, Leven, Taal, Taaltips

An apple a day

‘De Week van de Smaak‘ is nog niet aan bod gekomen evenmin als het ‘Start2eat’ programma voor kinderen waarmee deze week verschillende scholen aan de slag gingen.

Het bekend Engelse kinderrijmpje ‘An apple a day’ werd geschreven om de kinderen aan te sporen gezond te eten en dat door middel van een appel per dag! Lekker en bovendien gezond…
De auteur en de datum van de eerste publicatie van dit rijmpje konden niet worden achterhaald.

An apple a day keeps the doctor away
Apple in the morning – Doctor’s warning
Roast apple at night – starves the doctor outright
Eat an apple going to bed – knock the doctor on the head
Three each day, seven days a week – ruddy apple, ruddy cheek

-Author unknown

ruddy cheek – blozende wang
http://www.rhymes.org.uk/an_apple_a_day.htm

9 reacties

Opgeslagen onder Kinderen, Poëzie, Rijmpjes

Woord van de week * e-sigaret

e-sigaret.jpgEen e-sigaret of elektronische sigaret bevat een kleine elektronische verstuiver die nicotine vrijgeeft, maar geen kankerverwekkende stoffen zoals teer. Omdat er geen omgevingsrook vrijkomt, is elektronisch roken toegestaan op plaatsen waar een rookverbod geldt.
De e-sigaret ziet eruit als een gewone sigaret met een mondstuk, ze werkt met nicotineampullen en is oplaadbaar. Er is ook een e-sigaar en een e-pijp.

Bron: Taallink 93 e-zine

Wat gaan ze nog allemaal uitvinden?

11 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – STEVIA

ajo1us2cagr68h1cayfavf0ca7nzvxocagusow3ca3ny312ca4lu1m4cag78hjycazur4n3ca03ktw9caabb19bca1rob7kca0mxil6caawhou0caafzi0hcag07hl9ca4rvjnpcan8k53z.jpg

Stevia is een natuurlijk vervangingsmiddel voor suiker, afkomstig van de steviaplant.
De zoetstof is caloriearm en veroorzaakt geen tandbederf. Volgens voorstanders heeft ze geen negatieve eigenschappen en is ze te verkiezen boven het kunstmatige vervangingsmiddel aspartaam.
Tegenstanders gaan ervan uit dat ze mogelijk toxisch is en de vruchtbaarheid doet afnemen.

In Europa is stevia (nog) niet als voedingsmiddel of -supplement goedgekeurd.
In Brazilië, Japan, China en Zuid-Korea wordt de stof al enige tijd gebruikt in frisdranken en voedsel; in de Verenigde Staten mag ze als voedingssupplement verkocht worden.

Bron: Taallink 90 e-zine

2 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Flora, Leven, Taal, Taaltips