Tagarchief: Maatschappij

Woord van de week – STRAATBEELDMONITOR

zwerfvuil.jpgDe stad Antwerpen heeft twee straatbeeldmonitors in dienst.

Deze medewerkers controleren de straten van de stad op properheid en brengen daarna de resultaten van hun metingen in kaart.

Op basis van die gegevens kunnen de straatveegploegen efficiënter worden ingezet. Voorlopig wordt alleen zwerfvuil gemeten, later zullen ook andere zaken in het oog worden gehouden, zoals sluikstorten en hondenpoep.
In België wordt het woord monitor wel vaker gebruikt voor personen. Meestal heeft het dan de betekenis ‘iemand die leiding geeft aan jongeren’. In deze context betekent monitor ‘waarnemer, controleur’.

Bron: Taallink 100 e-zine

5 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week * BORE-OUT

Van te veel werkdruk kun je een burn-out krijgen, maar een baan die te weinig uitdaging biedt, kan dezelfde symptomen van lusteloosheid en depressie veroorzaken. Dat verschijnsel wordt een bore-out genoemd.
Aanvankelijk vragen mensen met te weinig uitdaging en verantwoordelijkheid op het werk vaak nog om extra taken, maar als die ook te gemakkelijk zijn, gaan ze zo veel mogelijk treuzelen en zich tijdens hun werkuren met andere dingen bezighouden.
Een bore-out komt vooral voor bij mensen met een kantoorfunctie. Zo’n 15 procent van de kantoorlui zou aan het syndroom lijden.
‘To bore’ betekent in het Engels ‘vervelen’. Het Engelse woordje out is toegevoegd naar analogie van burn-out.

Bron: Taallink 99 e-zine

15 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – BIDIPLOMERING

Hogeronderwijsinstellingen spelen in op de internationalisering van de arbeidsmarkt door over de grenzen heen gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s op te zetten.
Daardoor kunnen studenten vakken aan de eigen universiteit en de zusteruniversiteit combineren tot een totaalpakket dat door beide instellingen wordt erkend.
Wie zo’n opleiding succesvol afrondt, krijgt van beide universiteiten een diploma. Die bidiplomering of dubbeldiplomering biedt de afgestudeerden extra kansen op de Europese arbeidsmarkt

Bron: Taallink 98 e-zine

2 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Eenzaamheid

Een ontroerend gedicht van Judith Herzberg over het eenzaam zijn. Zó eenzaam zijn dat je zelfs aan niemand kwijt kan dat je natgeregend bent, natte voeten hebt en je ellendig voelt!

Iemand om aan te vertellen wat niet van belang is

Het regent en niemand om aan te vertellen
hoe nat ik ben. Het regent en niemand
om aan te vertellen dat mijn nieuwe schoenen
nu al lek zijn. Jac, ik ben in een plas gestapt
en mijn schoenen zijn lek, ik ben nat, door en door.
Jac, en jij?

Hoe hard het regent?
Het regent heel hard. Heel erg hard.
Harder dan ooit.

-Judith Herzberg
Uit: Bijvangst, Amsterdam, De Harmonie, 1999

2 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Poëzie

Woord van de week – LUXEVERZUIM

Vorige week werden voor het nieuwe schooljaar maatregelen voorgesteld waarmee Vlaamse scholen het luxeverzuim kunnen tegengaan.
Men spreekt van luxeverzuim als leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn omdat ze bijvoorbeeld op vakantie of op familiebezoek zijn.
Tegenover luxeverzuim staat signaalverzuim. Dat is het schoolverzuim dat op sociale of emotionele problemen wijst.

Bron: Taallink 96 e-zine

2 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – RISICOPARKEREN

In Amsterdam heeft de politie nieuwe verkeersborden geplaatst met daarop de waarschuwing risicoparkeren.
De borden staan op plekken waar er veel autokraken zijn. Ze moeten autobezitters erop wijzen dat er een verhoogd risico op auto-inbraak is. Als de inbraakcijfers dalen, gaan de borden weg.

Bron: Taallink 95 e-zine

4 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Taal, Taaltips

Zuiver water

a81iguncap1cvzkca9nxqh2cadjvsgfcavwvg1hcao3v0blca6zuvxrcaq880etcawzirk8ca9956fhcaddovdrca7638l5cab2w93dca7bjjdpcaxdyanlca9u0j7gca23c67yca7mudw7.jpgMeer dan 70.000 gezinnen in Vlaanderen moeten zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Dat blijkt uit de zoneringsplannen waaraan de Vlaamse gemeenten momenteel de laatste hand leggen.(…) In zo’n plan bepalen de gemeente en het Vlaams Gewest voor iedere woning hoe het afvalwater wordt gesaneerd: via rioleringen of via individuele zuivering. (…)
De 70.000 Vlaamse gezinnen die hun afvalwater zelf moeten zuiveren worden niet aangesloten op het rioleringsnet en moeten een eigen zuiveringsinstallatie voorzien.
“Een kleinschalig zuiveringstoestel moet de burger zelf betalen en dat kost ongeveer 6.000 euro”. Het gezuiverde water kan nadien gewoon opnieuw de grond in of wordt in het huis zelf herbruikt.

(De Morgen online)

Gisteren bracht de postbode een brief van de Vlaamse overheid. Je hoort me komen op mijn sokken, bijna van mijn stokken! We zijn bij de ‘gegadigden’ die tegen 2012 een eigen waterzuiveringsstation moeten voorzien in onze tuin! Ik kan er niet om lachen…
Ik begrijp dat er iets moet gedaan worden om in de toekomst proper water te hebben in sloten en rivieren. Ik woon reeds meer dan 30 jaar ‘gelukkig’ op de boerenbuiten. Wij betalen uiteraard niet voor de riolering want die is er niet en we betalen ook niet voor het afhalen van het huisvuil omdat we dat wekelijks zelf aan de grote weg afzetten zoals de andere bewoners hier in de buurt. De vuilkar komt niet langs bij ons.
Reactie van veel mensen: Ja, als je op de buiten woont moet je die ongemakken erbij nemen. Mij hoor je niet klagen, zelfs niet over het nachtwerk van de boeren nu dit moment van het jaar en evenmin over de geurhinder als de landbouwer de gier kwistig rondsproeit op het land langs of voor ons huis.
Ik kan de rust niet missen – zou niet kunnen aarden in een drukke straat of in het centrum van het dorp.
Maar die waterzuiveringsinstallatie ligt me zwaar op de maag en dreigt een ‘groot gat’ te slaan in onze financiën. Wij zijn gepensioneerd en ik ken hier mensen in de buurt die nog veel slechter af zijn dan wij…
Maar ik zal er mijn slaap niet voor laten – nu nog niet!

“Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd.”
-Thomas Fuller

6 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Varia

Woord van de week * e-sigaret

e-sigaret.jpgEen e-sigaret of elektronische sigaret bevat een kleine elektronische verstuiver die nicotine vrijgeeft, maar geen kankerverwekkende stoffen zoals teer. Omdat er geen omgevingsrook vrijkomt, is elektronisch roken toegestaan op plaatsen waar een rookverbod geldt.
De e-sigaret ziet eruit als een gewone sigaret met een mondstuk, ze werkt met nicotineampullen en is oplaadbaar. Er is ook een e-sigaar en een e-pijp.

Bron: Taallink 93 e-zine

Wat gaan ze nog allemaal uitvinden?

11 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – NINJAKREDIET

Een ninjakrediet is een krediet dat in Amerika wordt gegeven aan mensen met een lage of zelfs onbekende kredietwaardigheid.
Ninja staat voor ‘no income, job or assets’ (geen inkomen, werk of bezit).
De afgelopen jaren waren Amerikaanse kredietinstellingen erg gul met ‘ninjakredieten’ omdat de verkoop van woningen enorm in de lift zat. De kredietverstrekkers hadden niets te verliezen omdat de huizen als onderpand dienen.
Nu de vastgoedmarkt plots in elkaar is gezakt, moeten de huizen die in beslag worden genomen, met verlies worden verkocht. Veel verstrekkers van ninjakredieten gaan daardoor failliet.

Bron: Taallink 92 e-zine

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Hoe sterk is de eenzame fietser?

In de Ronde van Frankrijk gaat het zoals met het weer! Vorige week was iedereen van mening dat het weer niet meer slechter kon….maar het kon wel en dat gebeurde ook. Twee maal serieuze overstroming op één week in Poperinge en Watou en de hevige onweders en regenval overal te lande.

Reeds 14 dagen geharrewar en gekrakeel in de Tour en de media over Rasmussen’s ‘whereabouts’ waar hij toch zo vaag over doet, hij vergist zich tijdens de persconferentie en brengt zelfs flauwe argumenten naar voor om zich te verantwoorden, zoals geen computer of te trage postbedeling. Tot daar aan toe – maar hij rijdt (lees: reed!) toch in het geel en niet iedereen was daar onverdeeld gelukkig mee! Want wanneer komt er nog eens een Tour met een onbesproken ‘geletruidrager’? Veel erger kon het niet – dacht ik toch!

Dinsdag, rustdag, kwam het grote (media)circus pas goed op gang – Vinokoerov positief bevonden aan bloeddoping, ontslagen, naar huis gestuurd evenals de volledige Astanaploeg! Ongeloof, verslagenheid…but the show must go on!
Gisteren melding van een nieuw dopinggeval in de controle na de rit van Marseille naar Montpellier. Later op de dag zou bekend worden gemaakt wie de dopingzondaar van de dag was. Christian Moreni van Cofidis, ontslagen, naar huis gestuurd en de ploeg is uit zichzelf opgestapt! Jammer voor onze Vlaamse jongens. Het is precies een klucht…
Nu las ik net (1 am) in de Morgen online dat Rasmussen uit de Tour werd gezet na zijn tweede etappezege op de Aubisque. Mijn ogen vielen bijna uit hun kassen van ongeloof! Rasmussen, de onder vuur liggende geletruidrager die gezwinder naar boven klimt dan de telegenieke gemzen, heeft moedwillig dopingcontroles omzeild door te liegen over zijn ‘whereabouts’. Zijn ploegmakkers beraden zich nog over al of niet verdere deelname aan de Tour. Moeten er nog renners zijn?

Zeg dus nooit dat het niet meer erger kan – want het kan inderdaad wél nog erger!! Jammer genoeg voor de jongens die het nog goed menen met de wielersport en ik geloof wel dat er nog zijn – we moeten het geloven, althans dat wil ík toch…hoe moeilijk het ook lijkt!

‘Sommige hellingen in de Tour zijn zo steil, dat de omwonenden er nog nooit iemand hebben zien fietsen. Vandaar dat bekijks.’
-F. Jansen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Citaten, Leven, Varia

Afval

‘Entwickelt heisst jener Teil der Welt, wo der Dreck zu einem Problem geworden ist.’

“Ontwikkeld heet dat deel van de wereld waar afval een probleem werd.”
– Heinrich Nüsse (Zwitsers aforisticus 1927-1977)

Bron: Citatennet

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Citaten, Leven, Varia

Komkommertijd!?

Waar komt het woord komkommertijd vandaan?
komkommertijd.jpg
Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin weinig nieuws en weinig handel is. Het woord wordt tegenwoordig vooral gebruikt in de media, die er bovendien inhoud aan geven door berichten te brengen die buiten de komkommertijd geen nieuwswaarde zouden hebben.

Hoewel sommigen denken dat het woord een verbastering is van kommertijd (letterlijk: tijd van ‘kommer’/ellende) – een periode waarin er slechts armoedig nieuws te melden valt – wordt algemeen aangenomen dat het woord afkomstig is uit de tuinbouw.
In het verleden werden er door het warme weer in de zomerperiode veel komkommers aangevoerd, eerst vanonder platglas en later uit de glastuinbouw. Door de enorme aanvoer daalde de prijs drastisch. Bij gebrek aan ander nieuws schreven de dagbladen in deze periode over de prijs van de komkommers.
Op de voorpagina’s verschenen foto’s van de tuinder die de grootste komkommer had gekweekt, breed grijnzend met zijn gigantische product.
Sedert eind twintigste eeuw is de aanvoer van komkommers meer over het jaar gespreid en komt niet de grootste komkommer maar eerder de grootste pompoen veelal in het nieuws van lokale nieuwsbladen

Varianten van komkommertijd komen in diverse andere talen voor zoals het Noors en het Duits (Sauregurkenzeit, ‘zurebommentijd’).
Vrijwel iedere taal heeft wel een woord voor deze karige zomertijd:
Frans: la morte-saison, le calme plat
Engels: the dull season, the silly season
Amerikaans: the big gooseberry time (kruisbessenseizoen)
Duits: Sommerloch (zomergat)
Zweeds: nyhetstorka (nieuwsdroogte)
Woorden die meestal een duidelijk negatieve lading hebben

Komkommertijd, en of! De laatste weken werden weer regelmatig ufo’s en onverklaarbare graancirkels gesignaleerd; ook het monster van Loch Ness kwam opnieuw boven water!

Bron: Onze Taal

6 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Varia

Woord van de week – FOETICIDE

foetus-15semaines1.jpg
In Zuid-Azië, West-Azië en China is selectieve foeticide een groeiende praktijk.
Vrouwelijke foetussen worden er vaak weggenomen, omdat meisjes na hun huwelijk bij de familie van de echtgenoot horen en daarom door de eigen familie als een last worden beschouwd.
Foeticide is een minder neutraal woord dan abortus. Het gaat terug op de Latijnse woorden foetus (‘onvoldragen menselijke of dierlijke vrucht’) en caedere (‘doden’).
Vergelijkbare woorden zijn: genocide (‘volkerenmoord’), infanticide (‘het doden van pasgeboren kinderen’).

Bron: Taallink 86 e-zine

5 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – TILNORM

Deze maand kreeg het woord ‘tilnorm’, dat al enige tijd in onze taal circuleerde, arbeidsrechtelijk handen en voeten. In Nederland is namelijk overeengekomen dat werknemers op het werk geen voorwerpen of bijvoorbeeld patiënten mogen tillen van meer dan 23 kilo. De maatregel is bedoeld om beroepsziekten tengevolge van fysieke overbelasting tegen te gaan.
Het gewicht dat mensen thuis maximaal mogen optillen – kind, echtgenote of koelkast – wordt voorlopig niet bij wet geregeld. 🙄

De wettelijke invoering van de tilnorm leidt inmiddels al tot uitbreiding van onze taal met andere woorden, zoals ‘tilrobot’, een slim karretje (het kan zelfs traplopen) waarop zware lasten vervoerd kunnen worden.

Bron: Taalpost 679 e-zine

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – ZOMERVERLIES

Tijdens de lange zomervakantie vergeten kinderen veel van wat ze op school geleerd hebben. Door dit zomerverlies is een deel van de leerwinst die ze in juni hadden geboekt, in september alweer verdwenen.
Het gaat niet alleen om hun kennis van bijvoorbeeld taal en wiskunde, maar ook om sociale vaardigheden en vertrouwdheid met de schoolse gebruiken.
Om het zomerverlies goed te maken, moeten leerkrachten in de eerste weken van het nieuwe schooljaar veel tijd stoppen in de herhaling van oude leerstof.

Bron: Taallink 85 e-zine

3 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Leven, Taal, Taaltips

Woord van de week – TWITTEREN

‘Twitteren’ (ik twitter, jij twittert, wij hebben getwitterd) is afgeleid van ‘Twitter’, de naam van een website waarvan de leden ultrakorte berichten met elkaar kunnen uitwisselen – vooral mededelingen over wat ze op dat moment aan het doen zijn. Dit wordt ook wel microbloggen (ik microblog, jij microblogt, wij hebben gemicroblogd) genoemd. Het microbloggen vindt plaats op een microblog.

Twitter is een mobiel microblog, wat onder meer betekent dat de twitterberichten (‘twittertjes’) als sms-bericht naar het microblog kunnen worden gestuurd – waar collega-twitteraars ze kunnen lezen en zo op de hoogte kunnen blijven van het reilen en zeilen van de verstuurder.

Bron: Taalpost 677 e-zine

5 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Taal, Taaltips, Varia